Privacy Statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lexerim verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Onze website is niet bestemd voor bezoekers onder de 16 jaar. Indien u als ouder er van overtuigd bent dat uw zoon of dochter zonder toestemming persoonsgegevens heeft gedeeld, neem dan contact met ons op via raimond@lexerim.com.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Lexerim verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Lexerim neemt geen besluit op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lexerim) tussen zit. Wel gebruikt Lexerim geautomatiseerde systemen om aanvallen op haar dienstverlening tegen te gaan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw Naam, Adres, Telefoonnummer en E-Mailadres worden bewaard zolang de dienstverlening loopt.

IP-adressen worden zolang de dienstverlening loopt bewaard.

Als een wettelijke bewaartermijn van toepassing is, dan geldt deze.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lexerim verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, anders dan om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lexerim gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien u uw gegevens wilt opvragen, corrigeren of laten verwijderen kunt u een bericht sturen naar raimond@lexerim.com of een brief versturen naar ons postadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Lexerim wijst erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Lexerim neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

In het kader van systeembeveiliging, worden een zwarte en een witte lijst bijgehouden door onze firewall. Hiermee worden aanvallen op onze server(s) tegengegaan. Lexerim host haar website bij Mijn.Host, de privacy policy van Mijn.Host is in voorkomende gevallen van toepassing en inzichtelijk via de volgende link: https://mijn.host/privacy-policy/

Lexerim maakt backups van de servers. De administratie van Lexerim wordt tevens op Dropbox bewaard.

Lexerim is gevestigd aan Cavaleriestraat 9, 6135JM Sittard.

Laatst bijgewerkt op: 23 augustus 2023